Administrator pagină: NAGY ILDIKÓ profesor de informatică

Administrator server:

ILLYÉS LAJOS DEMETER profesor de informatică

Colaboratori tehnici: CANAHAI DANA profesor de informatică
MOLNÁR CSILLA profesor de informatică
SONEA LAURA profesor de informatică

DÉZSI ANDREA elevă clasa a XII-a F

Colaboratori: CADRELE DIDATICE ȘI DIDACTICE AUXILIARE