Examenele Cambridge la
Colegiul Na
ţional „Arany János

 

            In fiecare an prestigioasa Universitate britanică Cambridge organizează, prin intermediul Consulatului britanic din peste 130 de tari, examene de limba engleza în vederea obţinerii de certificate şi diplome. România se numără printre aceste state iar Salonta este unul dintre centrele unde se organizează şi se desfăşoara aceste examene.
            Cambridge ESOL – English for speakers of Other Languages şi-a început această activitate în anul 1913 iar din 1990 este membră a Asociaţiei de testare lingvistica din Europa (ALTE). La aceste examene poate participa orice persoană, indiferent de naţonalitate, religie apartenenţă culturală, a cărei limbă materna nu este engleza.
            Comisia de alcătuire a testelor şi a baremurilor are ca prim obiectiv o cât mai mare acurateţe a acestora si ca atare monitorizează permanent modul de redactare şi evaluare a lucrarilor reuşind în acest fel să menţina şi să stimuleze interesul pentru limba engleză.
            Examenele sunt grupate pe cinci nivele şi anume :

CEF Level C2
Certificate of Proficiency in English ( CPE )
                                  
CEF Level C1
Certificate in Advanced English ( CAE )

CEF Level B2
First Certificate in English  ( FCE )

CEF Level B1
Preliminary English Test  ( PET )

CEF Level A2
Key English Test    ( KET )

             Indiferent de nivelul lor, examenele verifică cunoştinţele în scris, auditiv şi oral. Pentru fiecare componentă se acordă un anumit timp ce trebuie respectat cu stricteţe. Datele examenelor sunt stabilite de către Universitatea Cambridge şi ele se desfăşoara în întreaga lume la aceeaşi dată.
            Colegiul nostru a organizat primul examen Cambridge (PRT) în anul şcolar 2007-2008, sesiunea din martie, organizatori fiind profesoarele Angelica Boeriu şi Fabian Boglarka. S-au înscris 22 de elevi şi au reusit cu toţii să obţina diploma de limbă. In anul şcolar 2008-2009 s-au înscris 24 de elevi, tot pentru sesiunea din martie, iar eleva Lung Florentina a participat la sesiunea din noiembrie şi a obţinut „Certificate in Advanced English”.
                       

                                                           prof. Angela Boeriu