Rezultate la concursurile școlare
Anul şcolar 2008-2009

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ
CONCURSUL NAŢIONAL DE INTERPRETĂRI DE BASME
1. Traier Balázs
V. C
I.
Lozsádi Ibolya
CONCURS NAŢIONAL DE RECITĂRI „ADY”
2. Takó Beáta
XII E
II
Ile Erzsébet
CONCURS INTERJUDEŢEAN DE RECITĂRI „ARANY”
3. Takó Beát
XII E
III
Ile Erzsébet
CONCURS NAŢIONAL DE REDACTARE DE TEXTE–
SÂNGEORGIU DE PĂDURE
4. Nagy Csenge
X F
I.
Ile Erzsébet
CONCURS INTERNAŢIONAL DE REDACTARE DE TEXTE NARATIVE
– SZOMBATHELY - UNGARIA
5. Nagy Csenge
X F
III.
Ile Erzsébet
CONCURS INTERNAŢIONAL DE REDACTARE DE TEXTE NARATIVE
– BIHARKERESZTES - UNGARIA
6. Nagy Csenge
X F
Menț.
Ile Erzsébet