Nr.crt

Numele şi prenumele

Funcţia

Observaţii

1

Lung Ioan

Preşedinte

Director

2

Fábián Boglárka

Membru

Director adjunct

3

Galea Liviu

Membru

Director adjunct

4

Popescu Rîndunel

Secretar

Profesor

5

Nagy Zoe

Membru

Profesor

6

Nagy Ildikó

Membru

Profesor

7

Kiss Maria

Membru

Profesor

8

Haş Vasile

Membru

Învaţator

9

Hudişteanu Gabriela

Membru

Contabil şef

10

Patócs Iulia

Membru

Reprezentantul Colsiliului Local

11

Szíijjártó Zoltán

Membru

Reprezentantul Primarului

12

Dragan Gheorghe

Membru

Reprezentantul asociaţiei de parinţi

13

Ungur Miana

Membru

Reprezentantul elevilor

14

Boiţ Nicolae

Membru

Reprezentantul agenţilor economici

15

Boeriu Angela

Membru

Reprezentantul ONG

16

Buz Ramona

Membru

Lider sindical