Director:Galea Liviu - matematicã
Directori adjuncţi:

Coordonator cu programele educative: