Criterii de eligibiliate pentru acordarea premiului

  Urmatoarele criterii împreuna cu ponderile asociate se vor lua în considerare în acordarea premiilor:

CRITERII

PONDERE

1. Rezultate exceptionale (locul I – III sau mentiune) la olimpiade si concursuri scolare nationale si internationale

35%

2. Media generala pe parcursul celor 4 ani de studii. Media minima luata în calcul va fi 8 (opt)

30%

3. Rezultate exceptionale (locul I – III) la concursuri sportive nationale sau internationale

15%

4. Activitati extrascolare în beneficiul comunitatii

10%

5. Calitatea eseului depus

10%

Punctaje acordate:

•  Rezultate exceptionale (locul I – III sau mentiune) la olimpiade si concursuri scolare nationale si internationale:

•  locul I la olimpiade si concursuri scolare nationale, precum si locul I, II si III la olimpiade si concursuri scolare internationale 10 puncte

•  locul II la olimpiade si concursuri scolare nationale 9 puncte

•  locul III la olimpiade si concursuri scolare nationale 8 puncte

•  mentiune la olimpiade si concursuri scolare nationale 7 puncte

•  media generala pe parcursul celor 4 ani de studii: se va lua în calcul ca numar de puncte media generala obtinuta pe parcursul celor 4 ani de studiu (ex. media generala 9,25 ? 9,25 puncte)

•  rezultate exceptionale (locul I – III) la concursuri sportive nationale sau internationale:

•  locul I la concursuri sportive nationale, precum si locul I, II si III la concursuri sportive internationale 10 puncte

•  locul II la concursuri sportive nationale 9 puncte

•  locul III la concursuri sportive nationale 8 puncte

•  activitati extrascolare în beneficiul comunitatii: se vor acorda trei calificative cu privire acest tip de activitati:

•  slab 4 puncte

•  bun 7 puncte

•  foarte bun 10 puncte

•  calitatea eseului depus: se vor acorda trei calificative calitatea eseului:

•  slab 4 puncte

•  bun 7 puncte

•  foarte bun 10 puncte

Punctajul obtinut pentru fiecare criteriu va fi ponderat conform coeficientului aferent. Suma punctajelor astfel ponderate reprezinta punctajul final.

  Excluderi

  Nu vor fi luati în considerare elevii care în oricare din anii de studiu:

  1. au avut scazuta nota la purtare
  2. au avut o frecventa la cursuri mai mica de 90%

Premiul

Premiul „MAX” se acorda anual elevilor din anul terminal, sectiile romana si maghiara, câte unul din fiecare sectie, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate si consta din:

  1. suma de 1.000 RON
  2. diploma
  3. placheta comemorativa

  Nominalizarea candidatilor si desemnarea premiatilor

  Evaluarea candidaturilor si desemnarea câstigatorilor se face de catre o Comisie de Evaluare formata din 5 membri dupa cum urmeaza:

•  2 reprezentanti ai Asociatiei „MAX – Valentin RUGE”

•  1 profesor de la sectia româna

•  1 profesor de la sectia maghiara

•  directorul Colegiului National „Arany Janos”, Salonta

Suplimentar, cu acordul Asociatiei „MAX – Valentin RUGE”, sunt admisi maxim înca 2 membri în Comisia de Evaluare , membri ai corpului profesoral al colegiului.

Candidaturile vor putea fi depuse fie de catre diriginti, fie personal de elevii care considera ca îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

În cazul în care nominalizarea se va face de catre diriginti, acestia vor transmite Comisiei de Evaluare un scurt document de prezentare a candidatului care sa cuprinda:

•  numele si prenumele candidatului

•  disciplina si resultatele la olimpiade si concursuri scolare

•  media generala pe parcursul celor 4 ani de studiu

•  rezultatele la concursuri sportive nationale sau internationale

•  alte observatii relevante care motiveaza nominalizarea candidatului

În cazul în care candidatura se depune personal, documentatia va cuprinde informatiile mentionate mai sus, precum si dovada realizarilor candidatului.

Sunt acceptate recomandari ale profesorilor sau dirigintilor.

În toate cazurile, candidatii vor trimite pe adresa de e-mail asociatiamax@gmail.com un eseu de maxim 500 cuvinte pe tema „ Omul care vreau sa devin” .

Centralizarea documentelor de prezentare a candidatilor si desemnarea câstigatorilor se face de catre Comisia de Evaluare .

Comisia alege 2 (doi) câstigatori, câte unul din fiecare sectie, româna si maghiara.

Calendarul de desfasurare a evenimentului

  •  anuntarea premiilor 1-7 mai 2007

•  data limita de depunere a candidaturilor 1 iunie 2007, ora 12:00 PM

•  evaluarea candidatilor 9 - 10 iunie 2007

•  înmânarea premiilor in cadrul ceremoniei de inchidere a anului scolar

Înmânarea premiului

  Premiul se înmâneaza în cadrul ceremoniei festive de închidere a anului scolar.

La ceremonie vor fi invitati Doamna Maria RUGE, Domnul Petru RUGE si Domnul Cristian RUGE .

Ambele premii vor fi înmânate de familia RUGE.

Informatii suplimentare si date de contact

Asociatia MAX – Valentin Ruge

Octavian POPOVICI (telefon: 0728 284543) Cristian Stavaru (0722 608093)

Email: asociatiamax@gmail.com