Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română
(clasele a V- a , a VI-a, respectiv clasele a VII-a – a XII-a)

Olimpiada de Informatică: