Fundatia "PRO LYCEUM SALONTA ALAPíTVÁNY" Salonta
Statut
- extras -

Capitolul I. Denumirea, forma juridica, sediul, durata

Art. 1. Denumirea: Asociatia "Pro Lyceum Salonta Alapítvány" Salonta
Art. 2. Forma juridica: Asociatia este persoana juridica cu caracter apolitic, educativ, cultural si de binefacere, care se organizeaza si îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legislatia în vigoare si cu statutul asociatiei.
Art. 3. Sediul: Asociatia are sediul în orasul Salonta în bl. D13, et. 2, sc. A, ap. 4 din str. Înfratirii nr. 35 si poate avea sucursale si filiale în orice alta localitate din România si în strainatate.
Art. 4. Durata de functionare a asociatiei este nelimitata.

Sediul: Liceul teoretic Salonta, municipiul Salonta, str. Republicii nr 90

Capitolul II. SCOPUL SI OBIECTIVELE ACTIVITÃTII

Art.5. Scopul fundatiei este sprijinirea elevilor cu performante deosebite în activitatea scolarã si extrascolarã, ãnzestrarea si dotarea scolii cu mijloace moderne de învãtãmânt, protejarea mediului înconjurãtor, precum si sprijinirea elevilor scolii prin crearea posibilitãtilor de pregãtire în domeniul informaticii. Aceste scopuri vor fi realizate prin acordarea burselor de studii pentru perfectionarea cunostintelor însusite în diferite materii, prin organizarea timpului liber si asigurarea bazei materiale pentru desfãsurarea activitãtilor respective, prin finantarea excursiilor prin tarã si în strãinãtate, prin ajutorarea a celor elevicare au situatii materiale precare, precum si a celor care ar necesita îngrijiri medicale deosebite, prin sprijinirea profesorilor activi la cursuri de perfectionare si la schimburi de experientã în tarã si în strãinãtate.

Art. 6. Obiectivul de activitate al fundatiei reprezinta:

  1. studierea posibilitãtilor, a strategiilorde ajutorare si trasarea prioritãtilor în diferite etape, elaborarea unor programe de dezvoltare
  2. analizarea cãilor si mijloacelorprin care se pot realiza programele elaborate
  3. ajutorarea scolii în organizarea unor activitãti extrascolare pe baza optiunii elevilor pentru asigurarea unor pregãtiri practice, obtinând astfel mãrirea posibilitãtilor de încadrare a elevilor în viata socialã pe baza cererii si ofertei date de realitãtile economice actuale
  4. ajutorareaLiceului teoretic Salonta în exploatarea cu eficientã economicã si socialã maximã a activitãtilor educative, culturale, sportive si de binefacere
  5. organizarea si realizarea unor activitãti producãtoare de venituri pentru mãrirea si asigurarea fondului fundatiei
  6. sprijinirea unor schimburi de experientã si întrajutorare reciprocã cu alte scoli si alte organizatii civile si confesionale
  7. colaborarea cu institutii de stat si organizatii religioase, culturale pentru realizarea în comun a sarcinilor convenite în comun acord.

Capitolul III.
Art. 7. Capitalul social initial al asociatiei se constituie în suma totala de 5000000 lei, provenind din donatiile membrilor.
Patrimoniul se va completa din donatiile persoanelor fizice si juridice din tara si strainatate, din sponzorizarea asociatiei de catre diferite societati comerciale, din contributiile simpatizantilor precum si din venituri proprii, rezultate din diferite actiuni culturale, sportive si de binefacere, organizate de societate.
Art. 8. Asociatia deschide conturi la unitatile bancare românesti, unde se depun sume în lei si în valuta.

Înapoi